/

          အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ႏွာေခ်ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိေပမယ့္လည္း ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွတိတိက်က်မသိပါဘူး။

...

          မိမိရဲ႕ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝကို ျပန္ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ မနက္ခင္းတုိင္းအျပင္မထြက္မီ အသီးအႏွံတစ္မ်ိ္ဳးမ်ိဳး ကို ယူသြားေလ့ရွိပါသလား။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္...

          အေၾကာျပတ္တယ္ဆုိ္တာ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ အပ်ိ...

         အသက္ 25 ႏွစ္မတိုင္မီအထိ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းက ျပည့္ျပည့္ဝဝ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးပါဘူး။ ေလ့လာမႈေတြအရ အရြ...

          ေအာက္ပါအျပဳအမႈတို႔သည္ မိမိအတြက္သာမက သေႏၶသားေလာင္းအတြက္ပါ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

1. အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အားကစားနည္...

          စားခ်ဥ့္ျပန္ေရာဂါကို Gastroesophageal reflux disease (GERD) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီေရာဂါက နာတာရွည္အစာမ်ိဳႁပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ဆိုင္ရာေရာဂါတစ္မ်ဳိး...

          အသံအိုး (သို႔) အသံႀကိဳးမွ်င္မ်ားကို အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္း၊ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ေစတဲ့ ျဖစ္စဥ္က...

          အူလမ္းေၾကာင္းမွ အရည္ေတြကိုမစုပ္ႏုိင္တဲ့အခါ (သုိ႔) အူမွအရည္ေတြ စိမ့္ထြက္လာတဲ့အခါမွာ ဝမ္းေလွ်ာေလ့ရွိပါတယ္။

 

1. ႐ုတ္တ...

Pages