/

           ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုလႊမ္းမိုးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲတြင္ ရာသီဥတုကလည္း တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က ေႏြရာသီတြင္နည္းၿပီး ေ...

အဆင့္ 1

       ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ပါ။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းကိုပံုမွန္လုပ္႐ံုနဲ႔ 3 လအတြင္း ေသြးတြင္...

        Growing Pain ဆိုတာဟာ ကေလးမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈခံစားရျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ growing pain သည္ အသက္ 3 ႏွစ္မွ 5 ႏွစ...

         ပထမကေလးကို ဗိုက္ခြဲေမြးၿပီး ေနာက္ထပ္ကေလးေမြးတဲ့အခါမွာ ႐ိုး႐ိုးျပန္ေမြးလို႔ ရလားဆိုတာကို သိခ်င္ၾကမွာပါ။ ႐ိုး႐ိုးျပန္ေမြးလို႕ရေပမယ့္ ျဖစ္ႏို...

          အသံႀကိဳးနဲ႔ အသံအိုးကို က်န္းမာေစဖို႔ရာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ၎တုိ႔ကိုအၿမဲတေစ စိုစြတ္ေနေစ၍ ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့အရာေတြမွ ကင္းေဝးေစရန္ ေရွာင္ရ...

          ဗုိက္ထဲမွာမအီမသာျဖစ္ၿပီး အစာအိမ္ေနရာ( ၀မ္းဗိုက္၏ အထက္အလယ္ပိုင္း) မွာ တင္းေနပါက ခႏၶာကိုယ္အလယ္ပိုင္းမွာ တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုတဲ့ အခ်က္ေပးသေကၤ...

           အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ မအားလပ္ေပမယ့္ မိမိရဲ႕ကေလးငယ္ကို မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးခ်င္တဲ့ ေမေမေတြ အတြက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ကို သိမ္းဆည္းထိန္းသိမ္းပံုေလးေတြကိ...

          စံုတြဲအမ်ားစုအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္သေႏၶတည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာမွာ မခက္ခဲလွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အတြက္မူ မ်ားစြာ ခက္ခဲတတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဌာန က်...

Pages