/
news-category/ေအာင္ျမင္စြာ-၀ိတ္ခ်-ႏိုင္သူမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာ ၀ိတ္ခ် ႏိုင္သူမ်ား

37

အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေန႔ရက္မ်ား

          ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က Edgar Hernandez ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွ...

Pages