/
welcome

(1) ေဆးအမည္

        Monotrate/ Monotrate OD

 

...

(1) ေဆးအမည္

        Mebiz SR

 

(2)...

        ဒဏ္ရာမွေသြးမ်ားစြာထြက္ျခင္း၊ ေသြးမ်ားပန္းထြက္ျခင္း၊ ၁၀ မိနစ္ၾကာေသြး တိတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ေသာ္လည္းေသြးမတိတ္ျခင္းစတဲ့လကၡဏာေတြရွိပါက နီးစပ္...

(1) ေဆးအမည္

          Live Up Complex

 

(2)...

(1) ေဆးအမည္      

          Livolin Forte

 

(2)...

(1) ေဆးအမည္

        Lipidan

 

(2)...

၁။     ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

-     အ၀တ္ကို ေရခဲထည့္၍ ႀကိမ္...

(1) ေဆးအမည္      

        Levomet

 

...

Pages