/
news/က်န္းမာေရး-ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား/ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္တို႔အတြက္

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္တို႔အတြက္ ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခသည္းအလွျပဳျပင္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား

Category
က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

        ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္တို႔အဖို႔ မိမိတို႔ေျခေထာက္ကို မ်ားစြာဂရုစုိက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ လွ်င္ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ကို ပိုမုိျမင့္တက္ေစသည့္အေလ်ာက္ အနာက်က္ရန္ခက္ခဲၿပီး ေျခေထာက္ျဖတ္ပစ္ ရသည္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲေဝဒနာဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရေစႏုိင္သည္။

        သို႔ျဖစ္၍ေျခသည္းမ်ားႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားကို အလွျပဳျပင္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါသတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။

(1) ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခသည္းမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ေနခ်ိန္၊ ထိခုိက္ရွနာရွိေနခ်ိန္ႏွင့္ အနာျဖစ္ေနခ်ိန္တို႔တြင္ အေျခအေနပိုဆိုးေစႏုိင္သည့္အတြက္ ေျခေထာက္အလွျပဳျပင္ျခင္းကိုမလုပ္ေဆာင္သင့္ဘဲ တတ္ကၽြမ္းနားလည့္ဆရာဝန္ႏွင့္ပညာရွင္ထံ ျပသတိုင္ပင္ကုသမႈခံယူသင့္သည္။

(2) ေျခေထာက္ေျခသည္းမျပဳျပင္မီ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ေျခသလံုးအေမႊးရိတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ အေမႊးရိတ္ျခင္းက အေရျပားတြင္ေသးငယ္ေသာ အကြဲေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ေရာဂါပိုး ဝင္ေရာက္လြယ္ေစသည္။ ေျခေထာက္ အလွျပဳျပင္ၿပီးေနာက္တြင္မွ အေမႊးရိတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(3) သပ္ရပ္သန္႔ရွင္း၍ နာမည္ေကာင္းရွိေသာအလွျပင္ဆိုင္တြင္သာ ေျခေထာက္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ ရွိေၾကာင္းအသိေပး၍ အလွျပင္ဆိုင္ရွိပစၥည္းမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုပိုးသတ္ျခင္း (Sterilization) လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းေမးျမန္းစံုစမ္းသင့္သည္။ အလွျပင္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျခေဆးကန္၊ ေျခေဆးဇလံုမ်ားကို ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ၿပီးတိုင္း သန္႔စင္ပိုးသတ္သင့္ၿပီး ေျခသည္းညႇပ္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ပိုးသတ္ေပးေသာေပါင္းစက္ (Surgical Autoclave) (သို႔မဟုတ္) ပိုးသန္႔စင္ေဆးရည္ (Disinfecting Solution) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ ပိုးသတ္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(4) ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္နည္းလမ္းမွာ မိမိကိုယ္ပိုင္ေျခသည္းျပဳျပင္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူထားကာ အလွျပင္ဆိုင္သို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေျခသည္းျပဳျပင္သည့္အလွကုန္မ်ား အတူတူသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏုိင္သည္ဟု မဆုိသာေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ထားၿပီး ယူသြားႏုိင္လွ်င္ပို၍စိတ္ခ်ရပါသည္။

(5) ေန႔တစ္ေန႔၏ပထမဆံုးဧည့္သည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလွျပင္ဆိုင္ႏွင့္ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုမႈကို မနက္ပိုင္းေစာေစာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈခံယူရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(6) မိမိေျခေထာက္ျပဳျပင္ေပးမည့္သူအား ေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိေၾကာင္းအသိေပး၍ အလြန္ညင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ အေရျပားထိခုိက္ပြန္းပဲ့ႏုိင္သည့္ အရာမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ေပးရန္ႀကိဳတင္ေတာင္းဆို ထားသင့္သည္။

(7) ေျခေထာက္ျပဳျပင္ေပးမည့္သူအား ေျခသည္းညႇပ္ရာတြင္ ေျခစြယ္ငုပ္ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္အ တြက္ ေျခသည္း မတိုလြန္းေစရန္ႏွင့္ ေျခသည္းတြင္အခၽြန္အတက္မ်ားမက်န္ရစ္ေစဘဲ ဂရုစိုက္ျပဳျပင္ေပးရန္ သတိေပးေျပာၾကားသင့္သည္။

(8) အေရျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး ေျခသည္းပန္းကံုး အေရျပားကို မညႇပ္ခိုင္းသင့္ဘဲ ေျခေထာက္ေဆးၿပီးမိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ အေရျပားႏူးေနခ်ိန္ တြင္မွ ေျခသည္းသန္႔စင္သည့္ တုုတ္ေခ်ာင္းငယ္ (Orange Stick)ႏွင့္ ညင္သာစြာ ကေလာ္ထုတ္ေပးသင့္သည္။ ေျခသည္းေအာက္ႏွင့္အေရျပားကို ခၽြန္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ရန္သတိျပဳရမည္။

(9) ေျခေထာက္တြင္အသားမာတက္ေနေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ၾကမ္းေနေသာေနရာမ်ားရွိပါက ေခ်းတြန္းေက်ာက္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေခ်းခၽြတ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသူမွ အလြန္ညင္သာစြာကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၾကမ္းတမ္းစြာပြတ္တိုက္ပါက အေရျပားတြင္အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပြန္းရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရာဂါပိုးဝင္လြယ္မည္ျဖစ္သည္။

 

          ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခသည္းအလွျပဳျပင္ၿပီးေနာက္တြင္ မိမိေျခေထာက္ကိုဂရုစိုက္ေနရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျခေထာက္နီရဲလာျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါပိုးဝင္သည့္လကၡဏာတစ္ခုခုရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပသသင့္သည္။

 

Dr. Thanda Lin

www.drmyanmar.com