/
news/က်န္းမာေရး-z/ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း

ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း

Category
က်န္းမာေရး (A-Z)

ေျခစြယ္ငုတ္တယ္ဆုိတာ ေျခသည္းေတြဟာ ေျခမေထာင့္ ထိပ္စြန္းပိုင္း အသားႏုထဲ မူမမွန္ ႀကီးထြား၀င္ေရာက္ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားထဲသို႔ ေျခသည္း စတင္၀င္ေရာက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္းကို စတင္ခံစားရပါေတာ့တယ္။

          အခ်ိန္မီကုသမႈ မခံယူပါက ေရာဂါပုိး ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ျပည္တည္နာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ျခင္းတုိ႔ကို ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

          ေျခစြယ္ငုတ္တာဟာ လူႀကီးေတြမွာပဲ အျဖစ္မ်ားၿပီး ကေလးေတြမွာ သိပ္ျဖစ္ေလ့မရွိပါဘူး။ ဘယ္ေျခသည္းမဆုိ ေျခစြယ္ငုတ္ႏုိင္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျခမမွာ ပိုျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

 

>>    ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

•        တင္းၾကပ္လြန္းတဲ့ဖိနပ္ေတြ၊ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေတြေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြဟာ အဖိခံရၿပီး ေျခသည္းခြံကိုလည္း ပံုမွန္အတုိင္း မႀကီးထြားႏုိင္ေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

•        ေျခသည္းညႇပ္တာ ပံုစံမက်တဲ့အတြက္ ေျခသည္းေထာင့္ေတြဟာ အသားႏုထဲသုိ႔ စုိက္၀င္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျခသည္းညႇပ္တဲ့အခါမွာ အ၀ုိင္းပံုစံမညႇပ္ဘဲ တည့္တည့္သာ ညႇပ္သင့္ပါတယ္။

•        မႈိေရာဂါ စြဲကပ္ပါကလည္း ေျခသည္းခြံ ထူလာ၍ က်ယ္လာေစပါတယ္။

•        ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရတာေၾကာင့္လည္း ေျခစြယ္ငုတ္ႏုိင္ပါတယ္။

•        မိသားစုမ်ိဳး႐ုိးထဲမွာ ေျခစြယ္ငုတ္တတ္တဲ့သူရွိပါက ျဖစ္ႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္း ပုိမ်ားပါတယ္။

 

>>    ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

          ေျခစြယ္ငုတ္တယ္ဆုိတာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေျခမရဲ႕ အျပင္မ်က္ႏွာျပင္မွာ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေျခသည္းခြံမွာမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ နာက်င္ျခင္း၊ နီရဲျခင္းနဲ႔ ေျခသည္းေထာင့္ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

•        ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္းရဲ႕ ကနဦးလကၡဏာကေတာ့ ေျခသည္းခြံထိပ္က အေရးျပားဟာ နီရဲေရာင္ရမ္းလာၿပီး နာက်င္လာပါတယ္။ ျပည္တည္နာ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ပူေႏြးတဲ့အထိအေတြ႕ကို ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

•        ေရာဂါပုိး ၀င္ပါက ေရာင္ရမ္းတာဟာ ပိုဆုိးလာၿပီး ျပည္တည္လာပါတယ္။ ျပည္တည္နာေဘးက အေရျပားကလည္း ပိုမုိနီရဲလာပါတယ္။ ျဖစ္ေလ့သိပ္မရွိေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အဖ်ားတက္ႏုိင္ပါတယ္။

 

>>    ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသလဲ?

          ေရာဂါပုိး ၀င္ေရာက္ၿပီလုိ႔ ထင္ရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုခု (ျပည္တည္ျခင္း၊ ကုိယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ အေရျပား နီရဲေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အလြန္အမင္း နာက်င္ျခင္း) ကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီဆုိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ ေရာဂါပုိး ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေျခအေနေတြ ရွိပါကလည္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။

•        ေမးခုိင္ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားျခင္း

•        သံုးရက္ၾကာၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ မသက္သာျခင္း

•        ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းသည့္ ေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့ေရာဂါ (သုိ႔) ဓာတုေဆးသြင္း ကုထံုးခံရေနျခင္းအျပင္ အနာက်က္ေႏွးျခင္း၊ ေရာဂါပုိး ၀င္လြယ္ျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုခုရွိျခင္း

 

>>    ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးျခင္း

          ေရာဂါပုိး ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာ မည္သည့္ကုသမႈမ်ိဳးကို ေပးသင့္တယ္ဆုိတာ ဆရာ၀န္မွ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။

•        ေရာဂါရာဇ၀င္ကို ေမးျမန္းျခင္း

•        ခႏၡာကုိယ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

•        လုိအပ္ပါက ေျခေထာက္ကို ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း

•        ေရာဂါပိုး ရွိ/မရွိနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိ/မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္ ေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

          အကယ္၍ ေျခစြယ္ငုတ္တာနဲ႔ အိမ္၌ပင္ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစုိက္ပါက ခြဲစိတ္ကုသဖုိ႔ မလုိအပ္ပါဘူး။

•        တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခေထာက္ကို 4 ႀကိမ္ခန္႔ ေရေႏြး စိမ္ေပးပါ။ ဆပ္ျပာ (သုိ႔) ပိုးသတ္ေဆးေတြ ထည့္ဖုိ႔ မလုိပါဘူး။

•        ေျခစြယ္ငုတ္ေနတဲ့ ေနရာအပါအ၀င္ ေျခေထာက္တစ္ခုလံုးကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတုိ႔နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာပါ။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျခေထာက္ကို ေျခာက္ေသြ႕သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ထားပါ။

•        ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္၊ တင္းၾကပ္လြန္းတဲ့ဖိနပ္ေတြ စီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက လံုး၀ သက္သာသြားတဲ့အခ်ိန္အထိ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ကိုသာ စီးသင့္ပါတယ္။

•        အေရးျပားထဲကို နစ္၀င္ေနတဲ့ ေျခသည္းေထာင့္ကို ကေလာ္ထုတ္ပါ။ ဂြမ္းအပုိင္းအစေလးကိုယူ၍ အလိပ္အေသးေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ကာ ေျခသည္းခြံနဲ႔ အေရျပားၾကားထဲသို႔ ထုိးသြင္းလုိက္ပါ။ နာက်င္မႈကို ခံစားရႏုိင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကုသမႈျဖစ္တံအတြက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ေရေဆးၿပီးတဲ့အခ်ိန္တုိင္း ဂြမ္းလိပ္ကို ညႇပ္ထားေပးပါ။

•        အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ (ဥပမာ - ပါရာစီတေမာ)

•        အကယ္၍ 3 ရက္အတြင္းမွ မသက္သာပါက ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္သင့္ပါတယ္။

 

>>    ေဆး၀ါးမ်ား အကူအညီနဲ႔ ကုသမႈခံယူျခင္း

          ေရာဂါပိုးမရွိပါက ေျခသည္းကို ကေလာ္ထုတ္၍ ဒီတုိင္းထားရန္ ဆရာ၀န္မွ အႀကံေပးပါလိမ့္မယ္။ ေျခသည္းကို ေရစိမ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ဖိနပ္စီးျခင္း၊ ေျခသည္းမ်ားကို မၾကာခဏ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းေတြဟာလည္း ကုသမႈနည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

>>    ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူျခင္း

          အကယ္၍ ေရာဂါပုိး ၀င္ေနပါက (သို႔) အခ်ိန္ၾကာတဲ့အထိ မသက္သာပါက ေျခသည္းခြံကို ဖယ္ရွား၍ ျပည္ေတြကို စုပ္ထုတ္ပစ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ေဆးခန္းမွာျဖစ္ေစ၊ ေဆး႐ံုမွာျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏုိင္၍ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိ လုိအပ္လဲဆုိတာကေတာ့ ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေန၊ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြနဲ႔ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပြားမႈ ဟုတ္/မဟုတ္တို႔အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

          ေျခစြယ္ငုတ္တာကို ဘယ္လုိဖယ္ရွားမလဲ ဆုိတာကေတာ့ -

•        အနာကိုဖြင့္ဖုိ႔ လုိအပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေမးခုိင္ကာကြယ္ေဆးကို ႀကိဳတင္ထုိးေပးျခင္း

•        ေျခေခ်ာင္းနဲ႔ ေျခေထာက္ၾကားကို ထံုေဆးထုိးျခင္း

•        ေျခေထာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္မ်ားကို စုပ္ထုတ္ျခင္း

•        ေျခသည္းခြံရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖင့္ အနာက်က္ျမန္ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း

•        ေျခသည္းရဲ႕အရင္းကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခသည္းေအာက္ရွိ အေရျပားကို ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳး သုတ္လိမ္း၍ ေျခသည္းဆဲလ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေျခသည္းအနားစြန္းေတြ ထပ္မံဒုကၡမေပးႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း

•        ပုိးသတ္ေဆးေပးျခင္း

•        ေျခသည္းကို ဂြမ္းျဖင့္အုပ္၍ ကာထားျခင္း

 

>>    ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈျခင္း

          ဆရာ၀န္ စည္းေပးလုိက္တဲ့ ပတ္တီးကို ႏွစ္ရက္ၾကာေအာင္ ဒီအတုိင္းထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

•        ႏွစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ပတ္တီးျဖည္ျခင္း

•        ဆပ္ျပာေရတုိ႔နဲ႔ ေသခ်ာေဆးေၾကာ သန္႔စင္၍ ပတ္တီး ျပန္စည္းေပးျခင္း၊

          အနာမက်က္မခ်င္း ႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

•        3 ရက္မွ 5 ရက္ၾကာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တစ္ေခါက္ျပန္ျပရန္ လုိအပ္ျခင္း

•        ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္း

•        အနာကို သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထား၍ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္း

•        ပထမ 3 ရက္ေလာက္မွာ ေျခေထာက္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖင့္ အနာကို သက္သာေစျခင္း

•        အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ေသာက္သံုးႏုိင္ျခင္း

 

>>    ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

          အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာပါက မၾကာခင္မွာပင္ အနာေကာင္းစြာ က်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ပူဖုိ႔ေကာင္းတာက ေျခစြယ္ငုတ္ႏုိင္တဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ဖ်က္ဆီး ၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ ထပ္မံ၍ ေျခစြယ္ငုတ္ႏုိင္ေသးတာပါပဲ။

          ဖယ္ရွားလုိက္တဲ့ ေျခသည္းခြံ အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ 12 လအတြင္း အသစ္ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

 

>>    ကာကြယ္ျခင္း

          ေျခစြယ္ငုတ္တာကို အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ေျခသည္းေတြကို ေသခ်ာညႇပ္ေပးတာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျခသည္းညႇပ္တဲ့အခါမွာ ၀ုိက္မညႇပ္ဘဲ တည့္တည့္ညႇပ္ၿပီး အစြန္းေတြကို ပိုရွည္ေနေအာင္ထားဖုိ႔ ဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အေရျပားထဲသုိ႔ ေျခသည္းစြန္းေတြ စုိက္၀င္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေျခသည္းကို အရမ္းတုိေအာင္ မညႇပ္သင့္ပါဘူး။

•        မိမိေျခေထာက္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ ေျခအိတ္၊ ဖိနပ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ပါ။ ေျခေထာက္ကို ေျခာက္ေသြ႕သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ထားပါ။

          သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြဟာ အျမင္အာ႐ံု မေကာင္းတဲ့အျပင္ ေျခညႇပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ေျခသည္းေတြကို အၿမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေပးေနဖို႔ လုိပါတယ္။

          ေျခသည္းခြံေတြ ေပ်ာ့သြားေအာင္ ေျခေထာက္ကို ဦးစြာေရစိမ္ထားပါ။ ေျခသည္းညႇပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေျခသည္းခြံေတြကို တိတိပပျဖစ္ေအာင္ ညႇပ္ပါ။ ေျခသည္းခြံကို အရမ္းမတုိဘဲ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အေနအထားေလာက္ထိကို ခ်န္ထားေပးပါ။ ကတ္ေၾကးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းဟာ ေျခသည္းေထာင့္ကို ညႇပ္ရခက္တာေၾကာင့္ မသံုးသင့္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ တင္းၾကပ္လြန္းတဲ့ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေတြ စီးတဲ့အခါမွာ ေျခေခ်ာင္းေတြအေပၚကို ဖိအားသက္ေရာက္ေစတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

Dr. Thinzar Wynn (www.drmyanmar.com)