/
news/ဂ်ာနယ္မ်ား၊-မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္-သတင္းမ်ား-1

ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းအခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျပဳလုပ္

Category
ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ား

         ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးသုံးစြဲမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ 6 သန္း ပမာဏေသဆုံးေနၾကရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာရပ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းအခြန္ေကာက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ 21 ရက္ေန႔ႏွင့္ 22 ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

         ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀င္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးတို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔စည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔၍ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးက႑အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းဌာနအသီးသီး၏ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ေရွ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

         ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ 246 သန္းေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားနွင့္ သန္း 290 ေသာ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္းပါ၀င္ေသာ ကြမ္းယာသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေဆးလိပ္ႏွင္႔ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစာခ်ဳပ္ World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက (11)ႏိုင္ငံေျမာက္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကကာ 2006 ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

          “လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔လူေနမႈပုံစံေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ႀကီးထြားလာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲမႈ၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္နဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရး စတဲ့ ျပသနာမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားထဲတြင္ တစ္ကမာၻလုံးမွာ ႏွစ္စဥ္လူ 6 သန္းခန္႔ ေသဆုံးေစတဲ့ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈဟာ အဓိကျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ တကယ္ေတာ့ ကာကြယ္တားဆီးလို႔ရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈရဲ႕ ေနာက္ ဆက္တြဲပါလာတဲ့ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ၊ ႏွလုံးနဲ႔ေသြးေၾကာဆိုင္ ရာေရာဂါေတြကအစ ပါးစပ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ အဆုတ္ကင္ဆာအဆုံးျဖစ္ပြားလာတဲ့ေရာဂါေတြရဲ႕ ကုသစရိတ္၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျမင္႔မားေစမႈနဲ႔အတူ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားက်ဆင္းမွုေတြျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ဦးျမင့္ေထြးက အဆိုပါပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          “ယေန႔ကမၻာမွာ ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ နာတာရွည္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အဓိကပါ၀င္တဲ့ မကူးစက္တတ္တဲ႔ေရာဂါမ်ား(Non-communicable diseases)ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ 36 သန္းေက်ာ္ ေသေၾကပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီ့လိုေသေၾကၾကတဲ့ လူေတြထဲက 14 သန္း ဟာ အသက္ 30 မွ 60 အၾကား လူမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ သက္ႀကီးအရြယ္မတိုင္မီ လူမ်ားဟာ ငယ္စဥ္ဘ၀မွာပင္ အသက္ဆုံးၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခဲ့ရင္ အခုလိုအရြယ္မတိုင္မီ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရသူမ်ားရဲ႕ 86 ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၀င္ေငြနည္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံက လူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အခုလိုေသေၾကပ်က္စီးမႈႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေစတဲ့ မကူးစက္တဲ့ေရာဂါ မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားဟာ ကာကြယ္တားဆီးလို႔ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပဳျပင္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (Preventable / Avoidable Risk Factors) ကေတာ့ ေဆးလိပ္နဲ႔ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈ၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အထိ အရက္ေသစာေသာက္သုံးမႈ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ စားေသာက္မႈနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရးႏွင္႔အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳက ေျပာၾကားသည္။

         ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းအခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းစာခ်ဳပ္၏ဥပေဒပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား နည္းလမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

May Su Hlaing

www.drmyanmar.com