/
news-category/အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး

အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး

42

        ပုံမှန်အားဖြင့် သားအိမ်၏အတွင်းသားများဟာ သနေ္ဓအောင်ပြီးတဲ့ မမျိုးဥအတွက် ပြင်ဆင် ထားလေ့ရှိပါတယ်။ သနေ္ဓအောင်သွားတဲ့မမျိုးဥဟာ သားအိမ်ရဲ့ အတွင်း...

Pages