/
question-and-answer/115

အမျိုးသမီး နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ

Image

ရင်သား ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်နှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်သောနည်းလမ်းများဖော်ပြပေးပါ။

ဖြစ်ပွားနှုန်းကိုမည်ကဲ့သို့လျော ့ချနိုင်သနည်း။

Questions